Τιμές υπηρεσιών

Πρόγραμμα Διατροφής 2 Εβδομάδων

35 ευρώ και περιλαμβάνει :

 Στην επίσκεψη λαμβάνεται το ιστορικό σας, κάνουμε την λιπομέτρηση και με βάση αυτές τις πληροφορίες συντάσεται το  πρόγραμμα διατροφής διάρκειας 15 ημερών.

Πρόγραμμα Διατροφής 1 Εβδομάδας

25 ευρώ και περιλαμβάνει :

 Στην επίσκεψη λαμβάνεται το ιστορικό σας, κάνουμε την λιπομέτρηση και με βάση αυτές τις πληροφορίες συντάσεται το πρώτο πρόγραμμα διατροφής διάρκειας 7 ημερών.

 

Τιμή επίσκεψης για κλινικά περιστατικά (π.χ ογκολογικούς ασθενείς κτλ) 50 ευρώ.

Οι τιμές περιλαμβάνουν φπα