Διατροφικές Συμβουλές

Κατανάλωση Κρέατος και Κίνδυνος Ανάπτυξης Καρκίνου

Τις τελευταίες δεκαετίες, από 1980 και μετά, η κατανάλωση κρέατος έχει αυξηθεί ραγδαία. Αυτή η τάση έχει αρνητικά αποτελέσματα τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία των ανθρώπων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, από 1980 και μετά, η κατανάλωση κρέατος έχει αυξηθεί ραγδαία. Αυτή η τάση έχει αρνητικά αποτελέσματα τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία των ανθρώπων. Όσον αφορά στην υγεία, σύμφωνα με το International Agency for Research on Cancer (IARC) το κόκκινο κρέας είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο και η αυξημένη κατανάλωσή του σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου ορθού, πνεύμονα, οισοφάγου και γαστρεντερολογικού.

Η αυξημένη περιεκτικότητα  λίπους του κρέατος συντελεί στο να διαλυθούν καλύτερα ουσίες ρυπογόνες ((PCDD/Fs, PCBs, PBDEs, PCNs κτλ) οι οποίες είναι λιποδιαλυτές. Αυτό υποστηρίζεται και από μια ανάλυση όπου έδειξε ότι μόνο η κατανάλωση κόκκινου κρέατος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, εν αντιθέσει με τη κατανάλωση λευκού κρέατος όπου δεν σχετίζονταν. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι πλέον επαρκή και δείχνουν ότι η ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος θα έχει οφέλη τόσο για την υγεία των ανθρώπων αλλά θα συντελέσει σημαντικά στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Gonzalez N., Marques M., Nadal M. “Meat consumption: which are the current global risks? A review of recent (2010-2020) evidence” Food Researce International, vol137, 2020

Lippi G., Mattiuzzi C., Cervellin G. “Meat consumption and cancer risk: a critical review of published meta analyses”, Critical reviews in oncology/hematology, vol 97, 2016 p.1-14

Pin It